Archives

104.10.20 (二)

詩詞名句

浮雲一別後,流水十年間。

(唐/韋應物•淮上喜會梁州故人)

感嘆朋友一別經年,歲月如流水易逝。

104.10.13 (二)

詩詞名句

思君如滿月,夜夜減清輝。

(唐/張九齡•自君之出矣)

形容因相思之苦而身形日漸消瘦。